Nawigacja postępowań

Zmiana zasad dokonywania zamówień spowodowała, iż wytyczne programowe w ramach nowej perspektywy po raz pierwszy w sposób tak rygorystyczny formalizują obowiązki Beneficjenta w zakresie wyboru dostawcy. Pomimo, że podpisywania umów z nowymi dostawcami wpisane jest w scenariusz funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego to jednak w ramach tego obszaru dochodzi do największej ilości uchybień i naruszeń w ramach przeprowadzanych kontroli.

Optymalne zarządzanie projektem unijnym zależy w dużym stopniu od umiejętnej nawigacji po mapie dokumentów programowych, w tym Taryfikatora do wymierzania korekt finansowych.

NAWIGACJA POSTĘPOWAŃ: CO TO TAKIEGO?

Uruchomienie Nawigacji Postępowań - usługi przygotowania i przeprowadzania przez PNO postępowań- pozwoli na dotarcie do celu szybciej i bezpieczniej a co najważniejsze bez nałożonych kar pieniężnych. Więc…. Nie daj się zaskoczyć na drodze rozliczania projektu unijnego, Włącz GPS. Wysokość dotychczas nałożonych korekt finansowych ale też prognozy na kolejne lata ( ponad dwukrotny wzrost wielkości kar finansowych) wskazują, iż poruszanie się bez GPS może okazać się bardzo czasochłonne i kosztowne.

CO PROPONUJEMY?

Proponujemy sprawdzoną w krajach Europy Zachodniej usługę doradczą, w ramach której PNO pełni rolę operatora i zarządcy procesem dokonywania zamówień w ramach projektu współfinansowanego ze środków dotacyjnych. W proponowanym modelu współpracy PNO odpowiada za całokształt działań związanych z wyborem dostawców usług oraz dostaw w ramach projektu.

Zadbamy o to aby wybór był dostosowany do wymogów wytycznych programowych jak również realizował strategie biznesową Twojej firmy. W ramach usługi GPS, PNO:

  • zaprojektuje tryb i treść zapytania ofertowego,
  • przygotuje regulamin dokonywania zamówień,
  • upubliczni postępowanie w Dzienniku Europejskim,
  • sformalizuje wybór i ocenę dostawców oraz
  • zaproponuje optymalne z punktu widzenia wytycznych programowych zapisy umowy o współpracy.


JAKI JEST CEL?

Bezpośrednim celem współpracy jest eliminacja ryzyka w zakresie możliwości wystąpienia mandatów (tzw. korekt finansowych). Nawiązanie współpracy w ramach Usługi GPS pozwoli również na:

  • prawidłowe udokumentowanie przeprowadzonych postępowań podczas kontroli oraz podczas audytu projektu;
  • oszczędność czasu pracowników Twojej firmy, którzy do tej pory zaangażowani w dokonywania zamówień;
  • wykorzystaniu najlepszych dostępnych praktyk w zakresie zapewnienia konkurencyjnego wybory dostawcy;

Zapraszamy do współpracy.
Skontaktuj sie z Jolantą Kałuską w celu omówienia założeń i warunków: jolanta.kaluska@pnocee.com lub 508 342 441