Misja

MISJA 
Naszą misją jest inspirowanie naszych klientów i współpracowników. 
 
WARTOŚCI 
PNO jest wiodącą firmą zajmującą się kwestią finansowania ze środków publicznych w regionie Europy Centralno - Wschodniej. Od konkurencji odróżnia nas: 
 
 • Niezależność
  PNO CEE jest niezależną firmą prywatną koncentrującą się na wspieraniu naszych klientów, optymalizowaniu ich strategii w zakresie finansowania ze środków publicznych, organizacji i realizacji w tym zakresie. Oferujemy obiektywne wsparcie w całym regionie, bez narażania naszych klientów na konflikt interesów, wręcz przeciwnie − przejrzystość jest kluczową wartością w naszej działalności. 
   
 • Wiedza
  Finansowanie ze środków publicznych jest dziś obszarem dynamicznym, gdzie niezbędne jest długoletnie doświadczenie i wiedza, które pomogą uniknąć pułapek związanych z pozyskiwaniem wsparcia finansowego. Nasze doświadczenie w tym zakresie stwarza również interesujące możliwości dla władz zarządzających, ponieważ pracownicy naszej firmy łączą wiedzę na temat aspektów technicznych publicznej dystrybucji funduszy ze znajomością mechanizmów absorpcji źródeł finansowania publicznego. 
   
 • Efekt
  Wszystkie nasze działania koncentrują się na uzyskaniu określonego przez klienta efektu. Wspieramy naszych klientów pod względem strategicznym, wskazując i realizując działania średnio - i długoterminowe, dostosowując te działania pod kątem zbliżających się terminów naboru wniosków o finansowanie publiczne oraz przyszłych tendencji w obszarze finansowania ze środków publicznych. Dlatego wskaźniki naszej skuteczności są dwa lub trzy razy wyższe od średniej rynkowej.